Vakantie met kinderen in Coronatijd

Toestemming andere ouder

Als u met uw minderjarige kinderen op vakantie wilt gaan, is instemming van de andere ouder nodig. Als u deze niet krijgt, kunt u de rechter verzoeken om voor de door u voorgenomen vakantie vervangende toestemming te verlenen die in de plaats komt van de toestemming van de andere ouder.

In de huidige coronatijd worden dergelijk verzoeken tot vervangende toestemming steeds meer gedaan, ook in geval van bestemmingen waar een negatief (oranje) reisadvies geldt.

De Rechtbank Den Haag heeft in een (nog) niet gepubliceerde uitspraak overwogen dat in het geval dat sprake is van een voor een land geldend negatief reisadvies, de algemene regel is dat geen sprake kan zijn van het verlenen van vervangende toestemming voor een vakantie naar deze bestemming. Niet alleen kan het reizen naar een dergelijke bestemming leiden tot onwenselijke situaties, aangezien ziektekosten- en/of reisverzekeraars in dat geval eventueel gemaakte kosten niet vergoeden, ook bestaat het risico dat de onstabiele situatie ter plekke escaleert en terugkeer naar Nederland wordt beperkt of helemaal niet meer mogelijk is. Dat kinderen een aanzienlijk lagere kans hebben om met het Corona-virus besmet te worden, zoals in deze zaak door de vader werd gesteld, maakt dit niet anders.

De algemene regel die geldt in het geval van een negatief reisadvies

De Rechtbank Den Haag heeft in een (nog) niet gepubliceerde uitspraak overwogen dat in het geval dat sprake is van een voor een land geldend negatief reisadvies, de algemene regel is dat geen sprake kan zijn van het verlenen van vervangende toestemming voor een vakantie naar deze bestemming. Niet alleen kan het reizen naar een dergelijke bestemming leiden tot onwenselijke situaties, aangezien ziektekosten- en/of reisverzekeraars in dat geval eventueel gemaakte kosten niet vergoeden, ook bestaat het risico dat de onstabiele situatie ter plekke escaleert en terugkeer naar Nederland wordt beperkt of helemaal niet meer mogelijk is. Dat kinderen een aanzienlijk lagere kans hebben om met het Corona-virus besmet te worden, zoals in deze zaak door de vader werd gesteld, maakt dit niet anders.

Wat ook zwaar meeweegt is de mogelijke consequentie dat een kind zowel bij aankomst als bij terugkomst van vakantie te maken kan krijgen met een 14-dagen quarantainemaatregel, wat zeker voor kinderen zeer onwenselijk is.

De rechtbank Den Haag heeft in een vonnis van 9 juli 2021 beslist dat aan de moeder toestemming werd verleend, welke toestemming die van de vader vervangt, in de zomervakantie van 2021 met de kinderen, [kind 1] , geboren op [geboortedatum] 2006 te [plaats] en [kind 2] , geboren op [geboortedatum] 2014 te [plaats 2] , naar het buitenland te reizen voor een periode van maximaal vier weken, onder de voorwaarde dat de moeder voor vertrek aan de vader het land van bestemming en de vluchtgegevens van de heen- en terugreis doorgeeft en onder de voorwaarde dat op de dag van vertrek het reisadvies van de Nederlandse overheid reizen naar de betreffende locatie niet afraadt (en er dus geen code oranje of rood geldt voor het land van bestemming.