Tarieven

Mediation

De kosten van mediation zijn afhankelijk van de aard van de zaak en  de  te verwachten tijdsbesteding. Ik maak vooraf met u een afspraak over de kosten. Dat kan op basis van een uurtarief of op andere wijze,  bijvoorbeeld een vaste prijs of een prijs per sessie. 

Voor mediation in de privésfeer werk ik op uurbasis en/of op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Indien uw inkomen nèt boven de grens voor gefinancierde rechtshulp ligt, houd ik daar rekening mee. Uiteraard maak ik een inschatting van de verwachte tijdsbesteding.  

U krijgt in elk geval, behalve mijn ervaring als mediator, ook mijn ervaring en kennis als op het betreffende rechtsgebied gespecialiseerd advocaat mee. Partijen kunnen zelf bepalen of en hoe zij de kosten onderling willen verdelen. 

Overweegt u mijn inzet als mediator voor meerdere mediations gedurende een langere periode? Dan overleg ik graag met u welk tarief daarbij zowel voor u als voor mij passend is. 

Gefinancierde mediation

Als u voor toevoeging in aanmerking komt, betaalt u een eigen bijdrage en worden de kosten van de mediation voor het overige door de overheid betaald. Kijkt u op www.rvr.org of u daarvoor in aanmerking komt. 

Ook indien één partij wel en één partij niet voor toevoeging in aanmerking komt, kunt u bij mij terecht. U bepaalt dan zelf hoe u de kosten onderling verdeelt, ik reken de helft van mijn uurtarief voor de partij zonder toevoeging, en de eigen bijdrage voor de partij met toevoeging. 

Rechtsbijstandverzekering

Sommige verzekeringen vergoeden de kosten tot een bepaald bedrag als de mediator een MfN Register-mediator is en dat ben ik. Kijkt u daarvoor in de polis van uw rechtsbijstandverzekering. Bedenk wel dat de vergoeding meestal een all-in bedrag is. Aan bijvoorbeeld een echtscheiding zijn nog andere kosten verbonden zoals griffierecht, kosten van uittreksels. 

Reiskosten

De gesprekken vinden in principe plaats aan de Geldelozeweg 47B te Hoorn, tenzij u dat anders wilt afspreken. Dat is geen bezwaar. Ik reken dan 0,25 € per kilometer en 50% van het afgesproken uurtarief voor de reistijd. De reistijd bereken ik aan de hand van de ANWB-routeplanner. 

Alle tarieven zijn exclusief btw en exclusief kosten van derden, griffierechten, kosten van uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand etc.
 

Openingstijden

maandag 09:00–17:00
dinsdag 09:00–17:00
woensdag 09:00–17:00
donderdag 09:00–17:00
vrijdag 09:00–17:00

Adres

Geldelozeweg 47B,
1625 NW Hoorn
T: 0229-266068
E: overkleeft@overkleeftdoornink.nl