Kan ik het convenant nog wijzigen ná de scheiding?

Wil u na uw scheiding nog zaken veranderen aan het scheidingsconvenant? Bijvoorbeeld over alimentatie-hoogte of de duur van alimentatie? Het is vaak lastig om dat later nog aan te passen als het document eenmaal is getekend en is bekrachtigd door de rechter. Dat geldt ook voor vermogende partners. De afspraken kunnen alleen worden veranderd door een aanvullende of wijzigingsovereenkomst of door tussenkomst van de rechter.

In een echtscheidingsconvenant staan afspraken over bijvoorbeeld wonen, bezit, kinderen en financiële zaken. In het convenant staat vaak dat afspraken niet kunnen worden ontbonden. Dat maakt het lastig om afspraken te herzien. Ook als de ex-partner de afspraken niet nakomt, komt de andere partner niet zomaar van het convenant af. De enige mogelijkheid is dan van de ander te eisen dat hij afspraken nakomt. Als het convenant destijds is bekrachtigd, kan dat voor de nakoming van een betalingsplicht buiten de rechter.

In een aantal gevallen kunnen partners de afspraken wijzigen: 

 1. Wanneer beide partners het samen eens zijn over de wijziging
  Partners maken dan een aanvullende overeenkomst, waarin staat wat er uit het originele convenant vervalt en wat daarvoor in de plaats komt. De aanvullende overeenkomst moet ook worden ondertekend, zodat deze tussen partijen bindend is.
 2. Wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden
  Een eenzijdige wijziging is soms mogelijk. Een rechter kan bepalen dat bepaalde afspraken door veranderde omstandigheden niet meer redelijk zijn.

Het is natuurlijk belangrijk om bij het herzien van regels rekening te houden met de wet. Raadpleeg een advocaat/scheidingsmediator bij het maken van een aanvullende overeenkomst.
Vermogende partners moeten bij het aanpassen van een scheidingsconvenant op een aantal zaken letten.

Huwelijkse voorwaarden: soms veranderen de regels

Soms veranderen de regels. Dan kan het zo zijn dat de inhoud van huwelijkse voorwaarden dan niet meer geldig is. Zo waren er vóór 1 mei 1995 andere regels rondom pensioenrechten. Door de invoering van een nieuwe wet, Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, vallen de pensioenrechten niet langer in een huwelijksgemeenschap. Wanneer de huwelijksvoorwaarden niets over pensioenrechten vermelden, dienen partners het ouderdomspensioen toch met hun ex delen. Wie dat niet wil, zal andere afspraken moeten laten opnemen in het convenant. Dat kan met behulp van een gespecialiseerd advocaat /scheidingsmediator.

Veranderingen in alimentatie

Ook als het gaat om alimentatie kan er een hoop veranderen. Een aantal factoren kan ervoor zorgen dat afspraken uit het scheidingsconvenant niet meer gelden. De duur of hoogte van alimentatie kan hierdoor veranderen.

 • Jaarlijkse indexering: wettelijk verplicht
  Ieder jaar wordt de alimentatie per 1 januari geïndexeerd. Dat staat in de wet. Het betekent dat het bedrag ieder jaar omhoog gaat, omdat het leven ieder jaar duurder wordt. Onderhoudskosten stijgen, dus alimentatie ook. Meestal ligt de verhoging rond de een à twee procent.
 • Hertrouwen of samenwonen van de ex-partner
  Wanneer de ontvangende ex-partner hertrouwt, vervalt in principe zijn of haar recht op alimentatie. Dat staat in het Burgerlijk Wetboek. Dat blijft gelden, ook als de relatie weer overgaat. Wie hier van wil afwijken, moet het eens worden met zijn of haar ex-partner en aanvullende afspraken maken.
 • Gewijzigde omstandigheden: is het bedrag nog redelijk?
  Als de situatie van één van de partners verandert, kan het zijn dat het vastgestelde alimentatiebedrag niet meer redelijk is. De rechter kan dan een ander bedrag vaststellen. Een partner kan de rechter ook verzoeken om een wijziging met terugwerkende kracht door te voeren. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de rechter bij zijn eerdere beslissing is uitgegaan van verkeerde of onvolledige informatie.
 • Verlenging: als stopzetten niet redelijk is
  Een ex-partner kan de rechter in uitzonderlijke gevallen verzoeken de alimentatie te verlengen. Dat moet gebeuren binnen drie maanden na het verstrijken van de wettelijke termijn. Heeft iemand tot 1 oktober recht op alimentatie, dan moet hij voor 31 december verlenging aanvragen. De rechter erkent het verzoek alleen in zeer uitzonderlijke gevallen als het stopzetten van alimentatie niet redelijk is. Het is tegenwoordig eerder gangbaar dat een kortere termijn wordt verzocht dan een langere termijn.

bron: www.verder-online.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *