Familie- en Scheidingsmediation

Heeft u besloten om uit elkaar te gaan ? Partners moeten diverse zaken regelen als ze uit elkaar gaan. Hoe wordt de zorg voor de kinderen verdeeld? Bij wie worden de kinderen ingeschreven? Hoe zit het met de alimentatie ? Moet het huis worden verkocht? Hoe zit het met het spaargeld? Een heftige, onzekere en emotionele periode. Een vFAS-advocaat scheidingsmediator heeft naast juridische expertise ook van de emotionele aspecten van een scheiding.
De afkorting vFAS staat voor vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators. Als scheidingsmediator van de vFAS begeleid ik mensen die de gevolgen van een scheiding in onderling overleg willen regelen. Ook als de scheidende partners het nog niet met elkaar eens zijn. Uit elkaar, met respect voor elkaar; dat wil ik als scheidingsmediator van vFAS voor u bereiken. Bij de vFAS zijn ongeveer duizend leden aangesloten. Zij zijn allemaal in het scheidingsrecht gespecialiseerde advocaten, daarnaast zijn de meesten ook scheidingsmediator. Alle vFAS leden hebben juridische deskundige en actuele kennis in huis over alimentatie, de afwikkeling huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening, het ouderschapsplan en meer. De vFAS is houder van het keurmerk Specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Advocaat of mediator?

Wie besluit te scheiden, kiest voor mediation of voor ieder een eigen familierechtadvocaat. Partners die de scheiding in onderling overleg willen regelen, kiezen voor scheidingsmediation. Ook in de situatie dat beide partners een eigen advocaat hebben, is het heel goed mogelijk om in overleg tot afspraken te komen over de gevolgen van een scheiding. Een vFAS-advocaat mediator begeleidt mensen daarbij op zowel juridisch- als op relationeel en emotioneel gebied. Zo helpen zij mensen bij het op gang brengen of houden van moeilijke gesprekken. Ook bieden zij hulp bij het verwerkingsproces en bij een nieuwe manier van communiceren. De mediator is een neutrale derde. Hij of zij houdt dus rekening met de belangen van beide partijen. Leidt de mediation tot overeenstemming, dan legt de mediator afspraken vast in een echtscheidingsconvenant. Scheidingsmediation is een beproefde manier om crisissituaties in de relationele sfeer om te buigen naar een constructieve manier van samenwerken. Het resultaat van scheidingsmediation, dan wel van een in een andere overlegsituatie bereikt akkoord, is meestal bevredigender dan de beslissing van de rechter. Willen partners niet samen naar een mediator en hebben zij beiden een eigen advocaat, ook dan zal door de advocaten meestal geprobeerd worden om overeenstemming te bereiken over de zaken die geregeld moeten worden. Met name wanneer u een vFAS advocaat in de arm hebt genomen, zal deze altijd proberen om zo veel mogelijk in overleg voor u te bereiken. Bereiken partners echter geen overeenstemming, dan kan de rechter uiteindelijk worden gevraagd een beslissing te nemen. Procederen betekent niet altijd dat partners met elkaar in een langdurige strijd verwikkeld raken. Soms kunnen zij het simpelweg niet eens met elkaar worden over een bepaald onderwerp en is tussenkomst van een rechter gewenst of nodig. Een vFAS advocaat en scheidingsmediator kan u hierin adviseren en begeleiden. Neem contact op

Openingstijden

maandag 09:00–17:00 dinsdag 09:00–17:00 woensdag 09:00–17:00 donderdag 09:00–17:00 vrijdag 09:00–17:00

Adres

Geldelozeweg 47B, 1625 NW Hoorn T: 0229-266068 E: overkleeft@overkleeftdoornink.nl