Alimentatieplicht

Vaak wonen kinderen na een scheiding voornamelijk bij één van de ouders. Dit is de verzorgende ouder. Met de andere ouder is er een omgangsregeling. Dit is de niet-verzorgende ouder. De niet-verzorgende ouder is verplicht om financieel voor de kinderen te blijven zorgen. Dit heet een onderhoudsplicht of alimentatieplicht. Het bedrag dat voor het onderhoud van de kinderen wordt betaald, heet de kinderalimentatie. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de omgangsregeling. Hoe meer omgang u heeft, hoe minder alimentatie u hoeft te betalen.

Wat valt onder de alimentatie

Als u eenmaal een alimentatiebedrag heeft afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz. Normaal gesproken hoeft er dus los van de kinderalimentatie verder geen bijdrage meer gedaan te worden. Natuurlijk kunt u onderling afspreken om hier van af te wijken. Zo worden er vaak in een convenant nog aparte afspraken gemaakt over schoolkosten. Worden hier geen aparte afspraken over gemaakt, dan vallen ook deze kosten onder de alimentatie en zal de verzorgende ouders deze kosten moeten betalen.

De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Of u ook alimentatie betaalt aan kinderen, die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn (jongmeerderjarigen) hangt af van het feit of zij nog studeren of in hun eigen onderhoud voorzien. Gaan zij nog gewoon naar school, dan loopt de alimentatie gewoon door. Stoppen zij met school en gaan ze werken, dan kunt u ervan uit gaan dat zij zichzelf kunnen onderhouden en is het wellicht mogelijk om te stoppen met de alimentatie. Doe dit nooit zomaar. Overleg eerst met het betreffende kind of vraag een specialist om advies !

Afspraken over kinderalimentatie

U en uw ex-partner mogen samen afspraken maken over de kinderalimentatie. Het is echter wel verstandig de afspraken officieel vast te laten leggen en te laten bekrachtigen door de rechter. Pas dan kunt u ook echt rechten ontlenen aan de gemaakte afspraken en kunt u gaan vorderen als de ex besluit niet te betalen. Bent u getrouwd en gaat u scheiden, dan bent u sowieso verplicht een officieel ouderschapsplan op te stellen.

Als u samen geen afspraken kunt maken

Komt u er samen niet uit, dan kunt u de rechter vragen de kinderalimentatie te bepalen. Ook stelt de rechter vast wanneer en onder welke voorwaarden de betalingen plaatsvinden. Het is verstandig om u in dit geval bij te laten staan door een advocaat.

Hoogte kinderalimentatie

Het uitgangspunt bij kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er qua levensstandaard zo min mogelijk op achteruitgaat. Voor het kind moet de situatie bij beide ouders ongeveer gelijk zijn. De rechter stelt de hoogte van de kinderalimentatie vast op basis van de volgende punten:

  • de behoefte van een kind;
  • het gezinsinkomen;
  • de draagkracht;
  • de omgangsregeling;
  • de hoogte van het kindgebonden budget.

Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de Trema-normen. Let op: Uw draagkracht is een belangrijk punt in de alimentatieberekening. U moet het bedrag dat wordt vastgesteld immers wel kunnen betalen. In de praktijk valt dan ook meestal niet te voorkomen dat kinderen er toch altijd een beetje op achteruit gaan. Dat is ook logisch. Er valt ineens een heel inkomen weg.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *