Alimentatie voor 18+ jongeren

In deze uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam op 16 mei 2023 (ECLI:NL:RBAMS:2023:3429) wordt een zaak behandeld waarin een jongmeerderjarige [verzoeker] betrokken is. Het centrale punt van geschil betreft de alimentatie en de interpretatie van een ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan, opgesteld na een echtscheiding, bevat een bepaling die betrekking heeft op studiekosten na de 21e verjaardag van de jongmeerderjarige. Deze clausule vereist dat de jongmeerderjarige “in overleg met beide ouders” studeert en redelijke studieresultaten behaalt. Echter, de verstoordheid van de familieverhoudingen tussen [verzoeker] en zijn vader heeft het overleg over de studie bemoeilijkt. Dit leidde tot de vraag of [verzoeker], ondanks het gebrek aan overleg, aanspraak kon maken op financiële ondersteuning voor zijn studie.

Het gerechtshof stelt vast dat [verzoeker] volgens het ouderschapsplan recht heeft op financiële bijdragen van zijn ouders voor zijn studie, maar dat de verstoorde familieverhoudingen het overleg over de studie in de weg staan. Desondanks beslist het gerehctshof dat [verzoeker] geen nadelige gevolgen mag ondervinden van het gebrek aan overleg, omdat de oorzaak van de verstoring niet alleen aan hem te wijten is.

Verder wordt bepaald dat [verzoeker] vanaf zijn 21e verjaardag nog steeds recht heeft op een financiële bijdrage voor zijn studie. Hoewel de vader beweert dat [verzoeker] geen redelijke studieresultaten behaalt, vindt het gerechtshof dat [verzoeker] voldoende heeft aangetoond dat hij redelijke resultaten behaalt en dat zijn gezondheidsproblemen enige studievertraging rechtvaardigen.

Het gerechtshof wijst echter het verzoek van [verzoeker] af om de bijdrage met terugwerkende kracht te verhogen en verklaart dat de vader de kosten van de procedure niet hoeft te dragen. De uitspraak concludeert dat de vader, ondanks de verstoorde familieverhoudingen, gehouden is financieel bij te dragen aan [verzoeker]’s studie.

Al met al laat deze uitspraak zien hoe het gerechtshof de bepalingen van het ouderschapsplan interpreteert en toepast in een situatie waarin familierelaties verstoord zijn, maar waarbij het belang van de jongmeerderjarige in het oog wordt gehouden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *