Alimentatie en onderneming

De onderneming als bron van inkomen, dus ook van alimentatie

Als er een onderneming is en er is sprake van echtscheiding dan is dat vaak complex. En dan gaat het niet om de onderneming zelf, maar om de onderneming als vermogensbestanddeel en bron van inkomen (dus ook van alimentatie). Of de onderneming onderdeel is van het vermogen dat moet worden verdeeld of verrekend, hangt af van de vraag of er huwelijksvoorwaarden van toepassing zijn of niet, en van de vraag welke huwelijksvermogensrecht van toepassing is.

Eenmanszaak

In de eenmanszaak* is de ondernemer zelf in alle opzichten verantwoordelijk voor de onderneming. De ondernemer is met zijn gehele privévermogen aan te spreken in geval van calamiteiten. Dit brengt met zich mee, dat het ondernemingsvermogen van de eenmanszaak meetelt als privévermogen van de ondernemer en fiscaal wordt belast in Box 1. Het deel van het ondernemingsvermogen dat vanuit bedrijfsbelang niet noodzakelijk is om aan te houden, wordt fiscaal behandeld in Box 3 bij de ondernemer. Over dit deel van het ondernemersvermogen moet hij vermogensrendementsheffing voldoen. Ook zal dit vermogen meetellen voor de vermogensverdeling of verrekening bij een scheiding.

Afhankelijk van de huwelijksvoorwaarden of de “oude” of de per 1 januari 2018 geldende wettelijke gemeenschap van goederen zal de waarde van de onderneming wel of niet meetellen voor de verdeling of de verrekening van het vermogen bij echtscheiding. Voor het bepalen van de hoogte van kinder- en partneralimentatie wordt tevens gekeken naar het inkomen dat in het verleden uit de onderneming is onttrokken en welk mogelijk inkomen er in de toekomst te onttrekken is.

*Een eenmanszaak hoeft niet te bestaan uit één persoon, er kunnen ook medewerkers in dienst zijn.

Vennootschappen

Besloten Vennootschap (B.V.)

Een Besloten Vennootschap (B.V.) kent een beperkte aansprakelijkheid. Het kapitaal van de B.V. is in aandelen verdeeld. Een vaste groep van personen is aandeelhouder. De aandeelhouders bezitten samen 100% van de aandelen. Vaak is er maar één aandeelhouder, de Directeur/Groot Aandeelhouder (DGA).

De B.V. heeft een eigen vermogen dat afgescheiden is van de privévermogens van de aandeelhouders. Dit is het belangrijkste verschil met de eenmanszaak. Alleen het eigen vermogen van de B.V. is voor de schulden van de vennootschap aansprakelijk. Door de beperkte aansprakelijkheid zijn de aandeelhouders niet verder aansprakelijk dan met het kapitaal dat zij in de B.V. hebben gestort en waarvoor zij aandelen hebben gekregen.

Afhankelijk van de huwelijksvoorwaarden of de “oude” of de per 1 januari 2018 geldende wettelijke gemeenschap van goederen zal de waarde van de aandelen van de B.V. wel of niet meetellen voor de verdeling of de verrekening van het vermogen bij echtscheiding. Voor het bepalen van de hoogte van kinder- en partneralimentatie wordt tevens gekeken naar het inkomen dat in het verleden uit de onderneming is onttrokken en welk mogelijk inkomen er in de toekomst te onttrekken is.

Naamloze Vennootschap (N.V.)

Een Naamloze Vennootschap (N.V.) is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die vrij overdraagbaar zijn.

Er wordt gesproken van naamloos omdat er bij de N.V. geen verplichting is tot het aanhouden van een register van aandeelhouders. De vennoten blijven dus buiten beeld en zijn anoniem. Net als bij de B.V. zijn door de beperkte aansprakelijkheid de aandeelhouders niet verder aansprakelijk dan met het kapitaal dat zij in de N.V. hebben gestort en waarvoor zij aandelen hebben gekregen.

Afhankelijk van de huwelijksvoorwaarden of de “oude” of huidige gemeenschap van goederen zal de waarde van de aandelen van de N.V. wel of niet meetellen voor de verdeling of de verrekening van het vermogen bij echtscheiding. Voor het bepalen van de hoogte van kinder- en partneralimentatie wordt tevens gekeken naar het inkomen dat in het verleden uit de onderneming is onttrokken en welk mogelijk inkomen er in de toekomst te onttrekken is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *